smo 254 tubes alloy 254 tube 6mo tubing uns s31254